Lông mày mình phun được 2 năm thì bị chuyển sang màu hồng hồng đỏ đỏ. Vậy mình có thể xử lý vấn đề này bằng cách nào?