Tôi cần tư vấn về tình trạng mụn ẩn, bác sĩ có thể giải đáp giúp tôi không?