Tôi muốn gặp bác sĩ Dr.Lena để xin được tư vấn nhé. Tôi bị bệnh nấm theo mùa, cứ mùa hè tới là người tôi ngứa râm ran